Linie wytłaczarkowe


COMPREX dostarcza kompletne linie wytłaczarkowe dla produkcji kabli, przewodów, rur, profili itp. produktów. Dostawa linii i urządzeń dla przemysłu kablowego jest podstawowym rodzajem działalności firmy. W szczególności bogata oferta obejmuje linie do produkcji kabli w izolacji i powłoce z PVC, PE , w tym do tworzyw trudno-wytłaczalnych ,do przewodów w izolacji silikonowej oraz do przewodów i kabli w izolacji i powłoce gumowej.
Skład linii dostosowany jest  do typu i wielkości produkowanych  kabli.
W ofercie znajdują się również linie wielo – wytłaczarkowe do nakładania kilku warstw tworzywa pracujące z wytłaczarkami w układzie tandemowym tzn. nakładające kolejno warstwy tworzywa indywidualnie oraz pracujące na jedną głowicę.

Ze względu na olbrzymią różnorodność rodzajów produktów specyfikacja linii wytłaczarkowej jest zawsze uzgadniana z zamawiającym.
Linie wyposażone są w systemy sterowania ze sterownikami PLC oraz są wyposażone są w komputery przemysłowe dla wizualizacji procesu. Monitory umożliwiają  śledzenie aktualnych parametrów produkcyjnych, wprowadzanie danych, korzystanie z recept , obserwacje trendów oraz raportowanie produkcji, alarmów i zdarzeń na linii.

 

{

© COPYRIGHTS 2014 COMPREX

projekt i wykonanie logo