Odciągi


Odciąg jest urządzeniem , w którym produktowi nadawana jest prędkość produkcyjna linii.
COMPREX produkuje dwa rodzaje odciągów:
–    odciągi gąsienicowe
–    odciągi kołowe
Odciągi gąsienicowe stosowane głównie są w liniach produkujących przewody o większych średnicach i gotowe kable .
Linie te mają prędkości produkcyjne do 300 m/min. Produkt jest uchwycony między dwoma pasami i docisk pasów  do produktu jest regulowany pneumatycznie. Wielkość odciągu zależy od maksymalnej siły ciągnącej koniecznej dla realizacji produkcji.  Maksymalna siła ciągnąca wynosi 20000 N. COMPREX produkuje 4 wielkości odciągów gąsienicowych  z 1, 3, 5 i 8 zespołami docisków pneumatycznych.

Odciągi kołowe stosowane są w liniach szybkich i dla mniejszych średnic produktu.
Prędkość produkcyjna nadawana jest produktowi dzięki sprzężeniu ciernemu między produktem a powierzchnią koła odciągowego. Zależnie od przeznaczenia produkowane są odciągi o średnicy kół 350 mm, 400 mm, 500 mm i 800 mm. W pewnych przypadkach konstrukcja odciągu jest zintegrowana z wanną chłodzącą i koła odciągu umieszczone są w osłoniętej części wanny spryskiwanej wodą – są to tzw. Wanno – odciągi.
Prędkości maksymalne odciągów kołowych wynoszą 2400 m/min .

 

{

© COPYRIGHTS 2014 COMPREX

projekt i wykonanie logo